Serviceniveau og takster for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Hjørring Kommune har udarbejdet serviceniveauer for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, jf. Servicelovens § 41 og § 42.

Serviceniveauerne er vejledende. Det vil sige, at alle sager altid behandles individuelt ud fra en konkret vurdering af familiens og barnets eller den unges behov – og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Serviceniveauerne er politisk godkendte.

 

Serviceniveau for merudgiver jf. Serviceloven § 41

 

Serviceniveau for tabt arbejdsfortjeneste, jf. Serviceloven § 42