Vil du vide mere?

Du kan læse mere om tabt arbejdsfortjeneste hos Den Uvildige Konsulentordning for Handicappede.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte dit barns rådgiver.