Vil du vide mere?

Du kan læse mere om tabt arbejdsfortjeneste hos Den Uvildige Konsulentordning for Handicappede.

Du er også velkommen til at kontakte dit barns rådgiver, hvis du har spørgsmål.