Genoptagelse af pensionsbidrag i sager om tabt arbejdsfortjeneste

Ankestyrelsen har siden marts 2010 afgjort en række sager om bidrag til pensionsordning i forbindelse med bevilling af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn. Ankestyrelsen har nu meldt ud, at den hidtidige praksis for beregning af pensionsbidraget ikke har været tilstrækkelig klar.

Kommunerne har derfor – ligesom Ankestyrelsen – pligt til at søge det klarlagt, hvilke borgere med bevilling af tabt arbejdsfortjeneste, der måtte have fået fejlberegnet bidraget til pension.

Der vil for kommunernes vedkommende være tale om sager efter 31. marts 2010, som ikke har været klagebehandlet i Ankestyrelsen.

Det drejer sig om fastsættelsen af den bruttoydelse, som pensionsbidraget skal beregnes ud fra

Bidrag til pensionsordning beregnes som 10 procent af bruttoydelsen, dog maksimalt et beløb svarende til det hidtidige arbejdsgiverbidrag til pension, som borgeren havde ved overgangen til tabt arbejdsfortjeneste.

Det hidtidige arbejdsgiverbidrag til pension udgør således loftet for, hvor stort bidraget til pension kan være i forbindelse med bevilling af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn.

Kommunen har desværre ikke mulighed for at finde frem til de relevante sager, og derfor beder vi de berørte borgere om at kontakte os for at få genoptaget deres sag. 

Skriv til familieafdelingen@hjoerring.dk hvis du ønsker en sag genoptaget

Berørte borgere er i denne forbindelse forældre, der har haft en sag om tabt arbejdsfortjeneste og bidrag til pensionsordning efter 31. marts 2010.

Forældelse

Der vil være sager, hvor kravet på at få efterbetalt bidrag til pensionsordning er forældet. Det skyldes, at borgeren efter tre år ikke længere har krav på at få udbetalt en ydelse, som han eller hun ellers havde ret til.

De tre år gælder fra den dag, hvor beløbet skulle være betalt til borgeren.

Forældelsesfristen på tre år kan dog være afbrudt. Kommunerne skal derfor i hver enkelt sag tage stilling til, om kravet på efterbetaling af bidrag til pensionsordning er forældet.