Plejevederlag

Du kan få plejevederlag, når:

  • en læge vurderer, at levetiden vil være kort, og at der kun kan tilbydes lindrende behandling.
  • den syge/døende har et plejebehov.
  • den døende og dig er enige om pleje- og pasningsopgaven.
  • plejen kan varetages i dit eller den døendes hjem.


Om plejevederlaget

Plejevederlaget må ikke overstige din indtægt. Beløbet svarer til 1/5 gange det sygedagpengebeløb, som du har ret til ved sygdom. Husk, at plejevederlaget er skattepligtigt.

Arbejdsgivere, der betaler en ansat under orlov, kan få en refusion, der svarer til plejevederlaget. Husk, at varsle din arbejdsgiver om, at du holder orlov, samtidig med at du ansøger kommunen.