Vil du vide mere?

Du kan læse mere om merudgifter til børn hos Den Uvildige Konsulentordning for Handicappede.

Du er også velkommen til at kontakte dit barns rådgiver, hvis du har yderligere spørgsmål.