Formål

Kommunen kan ved at dække merudgifterne medvirke til, at:

  • jeres familie kan leve så normalt som muligt uanset jeres barns funktionsnedsættelse.
  • hindre, at jeres barns funktionsnedsættelse forværres eller får andre og mere alvorlige følger.
  • forebygge, at børn med funktionsnedsættelse unødigt anbringes på institution eller lignende.