Det kan du søge om

  • udgifter til tilskudsberettiget medicin
  • ekstra udgifter til kørsel til dagtilbud som følge af barnets funktionsnedsættelse
  • nødvendige ekstra udgifter i forbindelse med barnets indlæggelse på sygehus
  • merudgifter til tøj, som skal udformes på en særlig måde, eller ekstra beklædning pga. ekstraordinært slid.

Generelt skal du være opmærksom på, at udgifter som kan søges efter andre lovgivninger, ikke kan blive dækket som en merudgift. F.eks. skal udgifter til behandling dækkes via sundhedssektoren, og udgifter til undervisning skal afholdes af uddannelsessystemet.