Børn og unge med handicap

Hjørring Kommune yder rådgivning, hjælp og støtte til forældre med et barn med nedsat funktionsevne.

Børne- og Familieområdets Handicapafdeling arbejder på at skabe et godt hverdagsliv for børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som ligger så tæt på det normale som muligt. Indsatsen tilrettelægges i samarbejde med jer som familie og ud fra jeres families behov og forudsætninger.

Læs mere om kommunens forskellige tilbud og muligheder for støtte nedenfor: