Bliv aflastningsfamilie

Som aflastningsfamilie har I mulighed for at give et barn og forældre en tiltrængt pause i bl.a. weekender og ferier.

At være aflastningsfamilie betyder, at et barn eller en ung kommer på besøg i jeres familie i en kortere eller længere aftalt periode.
Det kan variere, hvor ofte barnet kommer, men det vil typisk være en eller to weekender om måneden. Der kan også være behov for, at barnet kommer hos jer i kortere ferieperioder.

Hvem kommer i aflastning? 

Der kan være mange årsager til, at et barn har brug for en aflastningsfamilie. Det kan være, at der er problemer i enten barnets eller forældrenes liv. Eller der kan være tale om handicappede børn, hvor forældre eller søskende har brug for at pusterum. 

Sådan bliver I aflastningsfamilie

Hvis I er interesseret i at vide mere, er I velkomne til at kontakte familieplejeteamet.