Information til plejefamilier

På denne side finder du information om nye tiltag, vederlagsfastsættelse, pension og skat mm.

Supervision til plejefamilier med unge i efterværn

 Læs mere om nyt vejledende serviceniveau vedrørende supervision til plejefamilier med unge i efterværn

Børnelinealen

Børnelinealen er et værktøj, der kan hjælpe med at vurdere, om et barn er i trivsel, og hvilke handlemuligheder, der er.

Find Børnelinealen og tilhørende vejledninger

Honorering af plejefamilier 

Læs mere om, hvordan plejefamilier honoreres i Hjørring Kommune

Vejledning til trinfastsættelse

Vejledning om trinfastsættelse af plejefamilier i Hjørring Kommune

Plejefamiliekontrakt

Find og læs plejefamiliekontrakten fra Hjørring Kommune

Skabelon til ICS statusudtalelse  

Integrated Children’s System (ICS) er en socialfaglig sagsbehandlings- og udredningsmetode til at identificere og beskrive barnets ressourcer og eventuelle vanskeligheder. Hjørring Kommune anvender denne forskningsbaseret metode i statusudtalelser.

Du kan åbne og udfylde statusudtalelsen nedenfor. Klik her for at sende den udfyldte statusattest sikkert til Familieafdelingen - det kræver ikke NemID.

(Hvis du oplever problemer med at åbne/skrive i dokumenterne, kan du åbne dem via Google Chrome)

ICS statusudtalelse

Læs pjece - introduktion til den socialfaglige metode ICS

Serviceniveau for følgeudgifter

Plejefamilier kan søge om hel eller delvis dækning af særlige udgifter, som ikke forventes afholdt af kost og logibeløbet.

Læs Servicenievau for følgeudgifter

Hjælp til at sende digital post til kommunen

Sådan sender du digital post fra din e-boks

Skatteregler for døgnplejere

Døgnplejere og skat 

Pension til plejefamilier

Fra 1. januar 2016 kan familieplejere få pension i Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Læs mere:

Nyhedsbrev om pensionstilbud for familieplejere

Nyhed fra pensionskassen

Materiale fra informationsmøde for plejefamilier den 26. oktober 2016

Tak for et rigtig flot fremmøde med en god efterfølgende debat til vores informationsaften! Nedenfor finder I oplæg fra aftenen:

Status og udvikling af plejefamilieområdet

Status fra Familieafdelingen

Indsats- og anbringelsespolitik for Hjørring Kommune