Coronavirus kan påvirke besøg til spæd- og småbørns forældre, skolearbejdet og forældrekurser

Sundhedsplejerskerne er meget opmærksomme på håndhygiejne, de holder afstand og anvender visir, når de er tæt på børnene

Spæd- og småbørn

Spædbørnsfamilier tilbydes hjemmebesøg omkring 3-5 dage efter udskrivelse fra sygehus, samt igen omkring barnets 7-14 levedøgn, samt konsultation i barnets 3-4 leveuge, hjemmebesøg/konsultation ved barnets 2, 4, 6 og 8 levemåned.

Der kan tilbydes individuelle aftaler, hvis I som forældre oplever behov for det. Alle sundhedsplejersker kan altid kontaktes på telefon.

Forældrekurserne starter virtuel undervisning af nye hold fra medio Januar 2021. Tilmeldingen foretages på Sundhedsplejens hjemmeside under  ”Tilmelding til Forælder kurset -En god start sammen”.

Skole.

På grund af COVID-19 – coronavirus arbejder sundhedsplejen med nedsat serviceniveau på skoleområdet.

Sundhedspleje dvs. vejledning, undervisning og undersøgelse af skolebørn vil som udgangspunkt blive foretaget som tidligere ud fra sundhedsplejens servicemål med den forudsætning at eleverne fysisk er tilstede på skolerne. Sundhedsplejens følger Sundhedsstyrelsens vejledning og anbefalinger på området. 

Hvis I som forældre har brug for råd eller vejledning fra sundhedsplejen, er i meget velkomne til telefonisk at kontakte den sundhedsplejerske, der er tilknyttet barnets skole.