’Kom godt i gang’(KGI) - et tilbud om ekstra støtte til at komme godt fra start

KGI er et tilbud til gravide og deres partnere, som har en sårbarhed. Sårbarhed kan være mange og forskellige ting, og det kan være svært selv at mærke, hvad det handler om eller vide hvilken betydning, det kan have for ens udvikling, graviditet og forældreskab. Et forløbet i KGI sættes i gang via henvisning fra jordemoder.

Om tilbuddet

Der, hvor den gravide/parret eller jordemoder får øje på en sårbarhed, får den gravide/parret et tilbud om samtaler i KGI. I KGI-teamet sidder en jordemoder og en sundhedsplejerske, med særlig viden om graviditet og spædbørn, som laver en screening i forhold til at afdække hvilken støtte, der kan være behov for. Der er til KGI-teamet tilknyttet en socialrådgiver fra Familie- og Handicapafdelingen. KGI-teamet kan invitere socialrådgiveren til at deltage i mødet, hvis der er behov for det.

På baggrund af møderne lægger vi i fællesskab en individuel plan for, at I som kommende familie får den nødvendige støtte og den bedste start på forældreskabet.

Tid og sted

Det er et individuelt tilbud, der består af 3 konsultationer, hvor der i samarbejde mellem jer og fagpersonalet tages udgangspunkt i jeres behov. I aftaler individuelt hvornår konsultationerne finder sted.