Beredskab vedr. overgreb mod børn og unge

Det er altid vigtigt at være opmærksom på børns og unges trivsel og udvikling. Herunder at være opmærksom på, om børn og unge kan være udsat for fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb. Alle ansatte i Børne- og undervisningsområdet skal reagere og handle, når de får bekymring, mistanke eller konkret viden om overgreb mod et barn eller en ung, således at barnet/den unge og familien får relevant støtte og behandling.

Beredskab vedr. overgreb mod børn og unge