Bekymret for et barn eller en ung?

Du har pligt til at underrette kommunen, hvis du har mistanke om svigt eller overgreb mod et barn eller en ung under 18 år.

Selvom du er i tvivl om din mistanke, vil vi gerne høre fra dig - måske er det din henvendelse der gør, at barnet får hjælp. Du kan underrette kommunen digitalt via følgende link:

Send en underretning ved bekymring for et barn/ung

Send en underretning ved bekymring for et barn/ung - for fagpersoner

Du kan også vælge at printe blanketten, når du har udfyldt den og sende den til:

Hjørring Kommune
Familieafdelingen
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Alle underretninger bliver vurderet inden 24 timer. 

Ved behov for hjælp i akutte situationer udenfor Hjørring Kommunes åbningstider skal du ringe til Socialvagten via politiet tlf. 9630 1448 eller 114.

Kvittering og anonymitet

Hvis du har skrevet dit navn og adresse, vil du modtage en kvittering for din henvendelse inden seks dage. Det er muligt at underrette anonymt, men vi opfordrer til, at du opgiver dit navn, hvis vi får brug for at spørge nærmere ind til underretningen. Det er dog altid bedre at underrette anonymt, end slet ikke at underrette.

Din underretning bliver overdraget til en rådgiver, som undersøger sagen nærmere. På grund af vores tavshedspligt, skal du ikke forvente at blive involveret mere herefter. Alle oplysninger i underretningsskemaet vil blive tilgængelige for barnet og dets forældre. 

Hvis du er i tvivl eller har andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Familieafdelingen.

Handlevejledning ved overgreb mod børn og unge - for fagpersoner

Det er altid vigtigt at være opmærksom på børn og unges trivsel og udvikling, herunder om børn og unge kan være udsat for fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb. Alle ansatte i Børne-, Fritids- og Undervisningsområdet skal reagere og handle, hvis de har en bekymring, mistanke eller konkret viden om overgreb mod et barn eller en ung, således at barnet/den unge og familien får relevant støtte og behandling. 

Hjørring Kommunes "Handlevejledning ved overgreb mod børn og unge" er henvendt til medarbejdere i kommunen. Dokumentet indeholder blandt andet andet retningslinjer for, hvad man skal gøre ved mistanke eller viden om overgreb. Handlevejledningen giver også konkret viden om forskellige typer af overgreb og hvilke tegn og reaktioner, der kan indikerer, at et barn/ung er udsat for overgreb.

Handlevejledning ved overgreb mod børn og unge

Børnelinealen - til fagpersoner

Børnelinealen er et værktøj, hvor du som fagperson kan få hjælp til at vurdere, om et barn er i trivsel, og hvilke handlemuligheder du har.

Som fagperson i Hjørring Kommune har du et særligt ansvar over for de børn og unge, du møder i din hverdag. Det betyder, at du skal have opmærksomheden rettet mod de børn og unge, der på forskellige måder udsender signaler om, at de ikke trives.

Børnelinealen støtter dig i at holde dette fokus og sætter rammerne for en kvalificeret indsats for børn og unge, så vi sikrer en tidlig opsporing og forebyggelse af, at problemerne vokser sig større.

Find Børnelinealen

Se videoen "Introduktion til Børnelinealen"

Se videoen "Ny vejledning til Børnelinealen