Vielse af nordiske statborgere:

Nordiske statsborgere skal medbringe en ægteskabssattest fra eget hjemland.

Hvis en af jer eller I begge har bopæl i et nordisk land, skal I henvende jer til jeres hjem kommune med oplysning om, hvilken dato I ønsker at indgå ægteskab, og hvor I ønsker vielsen skal forestås.

Ægteskabsattesten samt kopi af billedsiden i jeres pas skal efterfølgende sendes via denne formular.

Ægteskabsattesten må ikke være mere end 4 mdr. gammel.

Hvis I ikke begge er bosiddende i et nordisk land, kan det blive nødvendigt at indhente dokumenter fra det andet hjemland. Her er dokumentationskravene de samme, som ved vielse af udenlandske statsborgere.

Dokumentationskrav – Sverige (Skatteverket):

  • Kopi af billedsiden af pas
  • Hindersprövning

Dokumentationskrav – Norge (Folkeregistret):

  • Kopi af billedsiden af pas
  • Prøvningsattest

Dokumentationskrav – Island (Sysselmand):

  • Kopi af billedsiden af pas
  • Prøvelsesattest

Dokumentationskrav – Finland (Befolkningsregisterfører):

  • Kopi af billedsiden af pas
  • Prøvelsesattest

Hjørring Kommune stiller krav om, at alle udenlandske statsborgere personligt møder op i Borgerservice og fremviser alle originale dokumenter sammen med pas inden vielsen.

Sagsbehandlingstiden på udenlandske vielser er 3-4 uger.

Gebyr for sagsbehandling:

Hvis I begge bor i udlandet, skal I betale et gebyr på dkr. 870 (2018) for sagsbehandling af ægteskabserklæringen. Kvittering for betaling skal I vedhæfte sammen med indsendelse af de øvrige dokumenter og ægteskabserklæring.

Gebyret indbetales :

Danske Bank: Reg. Nr: 4368 Kontonr: 0011549020 IBAN: DK960000011549020 SWIFT: DABADKKK