Lovændring i ægteskabsloven og udlændingeloven

Ændringen i ægteskabsloven betyder, at prøvelsen af ægteskabsbetingelserne med virkning fra 1. januar 2019 deles mellem kommunerne og Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen skal fremadrettet foretage prøvelsen når den ene eller begge parter ikke:

  • Er danske eller nordiske statsborgere
  • Har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • Har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen § 19

Loven træder i kraft d. 1. januar 2019, og ansøgninger der er modtaget i kommunen frem til d. 31. december behandles af kommunen. Ansøgninger der modtages fra d. 1. januar skal behandles af Statsforvaltningen. Ansøgninger der er indgivet til kommunen efter d. 1. januar videresendes ikke til Statsforvaltningen, I vil istedet blive kontaktet af kommunen.

Ansøgninger kan indgives digitalt fra Statsforvaltningens hjemmeside og Borger.dk. Ansøgningen kan også udfyldes manuelt og indgives på blanket. Link til ansøgninger er først aktive fra d. 1. januar 2019.

Der vil fortsat være mulighed for at bestille tid til borgerlig vielse i kommunen for udlændinge, selvom prøvelsen foretages af Statsforvaltningen.

Du kan læse mere på Statsforvaltningens hjemmeside