Lovændring i ægteskabsloven og udlændingeloven

Ændringen i ægteskabsloven betyder, at prøvelsen af ægteskabsbetingelserne med virkning fra 1. januar 2019 deles mellem kommunerne og Familieretshuset.

Familieretshuset skal fremadrettet foretage prøvelsen når den ene eller begge parter ikke:

  • Er danske eller nordiske statsborgere
  • Har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • Har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen § 19

Ansøgninger der modtages fra d. 1. januar skal behandles af Familieretshuset. Ansøgninger der er indgivet til kommunen efter d. 1. januar videresendes ikke til Familieretshuset, I vil istedet blive kontaktet af kommunen.

Ansøgninger kan indgives digitalt fra Familieretshusets hjemmeside og Borger.dk. Ansøgningen kan også udfyldes manuelt og indgives på blanket. Link til ansøgninger er først aktive fra d. 1. januar 2019.

Der vil fortsat være mulighed for at bestille tid til borgerlig vielse i kommunen for udlændinge, selvom prøvelsen foretages af Familieretshuset.

Du kan læse mere på Familieretshuset's hjemmeside