Hjemmehjælp - personlig pleje

Med hjemmehjælp, personlig pleje bliver der arbejdet med at vedligeholde og/eller forbedre dit nuværende funktionsniveau.

Hjemmehjælp ydes så du bedre kan klare de daglige aktiviteter i din hverdag, og eventuelt deltage i sociale arrangementer.

Sagsbehandlingstid - klik her

Ønsker du at komme i betragtning til hjemmehjælp med personlig pleje skal du tage kontakt til Myndighedsafdelingen for Ældre (se kontaktinfo til højre på denne side).

For at kunne få hjemmehjælp til personlig pleje skal du have svært ved eller være ude af stand til at udføre personlige plejeopgaver grundet et midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau eller sociale problemer.

Ved ansøgning får du foretaget en individuel og konkret vurdering, som tager udgangspunkt i dine behov og ressourcer. Der vil desuden ses nærmere på dit fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau.

Ydelsen kan blandt andet inkludere hjælp til et eller flere af nedenstående aktiviteter:

  • Personlig hygiejne
  • Bad
  • Af- og påklædning
  • Toiletbesøg
  • Kropsbårne hjælpemidler
  • Forflytning, vending og lejring
  • Måltider
Kontakt

Myndighed Ældre

Tlf.: 72 33 55 00
man. - tirs. kl. 9.00 - 12.00
ons. lukket
tors. - fre. kl. 9.00 - 12.00

Skriv til Myndighed Ældre