Midlertidigt ophold

Hvis du efter sygehusophold ikke kan komme direkte tilbage til eget hjem, eller der opstår et pludseligt behov, er der mulighed for at søge et midlertidigt ophold på udvalgte ældrecentre.

Ved visitering til midlertidigt ophold er der mulighed for at få bevilget et ophold ved et af følgende ældrecentre:

  • Lynggården
  • Vendelbocentret
  • Skovgården

Midlertidigt ophold kan også ydes som rullende aflastning (Ældrecenter Lundgården). Læs mere i pjecerne på denne side.

Pjece om aflastning på Lundgården

Pjece om korttidspladser

Pjece om træningspladser