Levering af madservice

Hjørring Kommunes Køkkenområdet
M. P. Koefoeds Vej 1
9800 Hjørring
Tlf.: 72 33 58 00 
Leverer varm mad eller køle/vakuum i hele Hjørring Kommune

Det Danske Madhus
Vestergade 12, 2 sal
7700 Thisted
Leverer køle/vakuum i hele Hjørring kommune