Hvis hjælpen udebliver

Hvis din hjemmehjælp udebliver har du forskellige muligheder for at få erstatning og hjælp.

Erstatningshjælp for praktisk bistand

Afviger leveringen af praktisk hjælp mere end 2 dage i forhold til det aftalte tidspunkt, har du ret til erstatningshjælp og skal kontakte Myndighedsfunktionen for Ældreområdet.

Hvis du selv aflyser hjælpen mere end 2 dage før leveringen, har du ligeledes ret til erstatningshjælp, som aftales med leverandøren.

Kommer din hjælp ikke som aftalt skal du kontakte leverandøren. Telefonnummer fremgår af din velkomstfolder eller aftaleskema.

Erstatningshjælp for personlig pleje

Afviger leveringen af personlig pleje mere end 1 time i forhold til det aftalte tidspunkt, har du ret til erstatningshjælp og skal kontakte Myndighedsfunktionen for Ældreområdet (se kontaktoplysninger nedenfor til højre).

Hvis du selv aflyser hjælpen mere end 2 dage før leveringen, har du ligeledes ret til erstatningshjælp, som aftales med leverandøren.

Kommer din hjælp ikke som aftalt skal du kontakte leverandøren. Telefonnummer fremgår af dit aftaleskema.