Hjælp til selvhjælp

På denne side kan du læse mere om aktivitet, træning, hjælp og pleje i forbindelse med selvhjælp.

Hjælp til selvhjælp er nøgleordene, når det gælder om at bevare og måske styrke muligheden for at klare de udfordringer, som hverdagen byder på.

Men selvom en selvhjulpen tilværelse er et mål for os alle, vil Hjørring Kommune naturligvis yde den fornødne støtte og hjælp for at lette hverdagen, hvis det bliver nødvendigt.

Hjælp til selvhjælp handler i første omgang om forebyggelse og et aktivt liv. En del af et aktivt liv kan inkludere muligheden for hjemmetræning. Ydermere vil det også give dig selvstændighed og gøre dig i stand til at klare dig selv bedst muligt.

Læs mere om rehabilitering (hjemmetræning) her