Sygepleje

Hjørring Kommune leverer sygepleje hvor der skønnes at være behov for sygepleje ud fra en lægefaglig, sygeplejefaglig og/eller socialfaglig vurdering.

Der kan leveres sygepleje døgnet rundt alle ugens dage – i en tidsbegrænset periode ud fra en individuel faglig vurdering. Sygeplejen ydes enten i en af kommunens 10 sygeplejeklinikker, i eget hjem, på ældrecenter eller i sundhedscenterregi.

Vi har sygeplejersker med specialviden om inkontinens, KOL, hjerte-/karlidelser, diabetes, sår, demens og palliation.

Vi samarbejder tæt med de social- og sundhedshjælpere/assistenter der arbejder i borgernes eget hjem og på ældrecentrene, samt med andre faggrupper internt i kommunen, hvor dette er relevant. Sygeplejen har et bredt samarbejdsfelt tværsektorielt med regionens hospitaler, speciallæger og de praktiserende læger.

Sygeplejen er gratis. Man skal selv betale eventuelle transportudgifter. Der kan være egenbetaling på udvalgte artikler til brug i forbindelse med pleje/behandling.

Sygeplejen kan f.eks. tilbyde

  • Pleje og behandling ved midlertidig eller kronisk sygdom
  • Udredning, vurdering og behandling i forbindelse med akut opstået sygdom
  • Rehabilitering
  • Forebyggende og sundhedsfremmende tiltag
  • Rådgivning og vejledning til borgere og deres pårørende ved sygdomme eller sundhedstruende tilstande
  • Pleje af døende i eget hjem, hjælp til lindrende behandling

Læs mere om hvad sygeplejen kan tilbyde her

Nyhed: elektronisk nøglesystem

Sygeplejeklinikker

Hjørring Kommune har 10 sygeplejeklinikker fordelt i hele kommunen, hvor der tilbydes kommunale sygeplejeydelser.

Hvis du er blevet henvist til sygepleje, vurderes det af kommunens sygeplejersker, om du skal modtage den enten i en sygeplejeklinik eller i eget hjem. For at kunne modtage sygeplejen på sygeplejeklinikken, skal du kunne møde op på klinikken selv eller ved hjælp af andre som eksempelvis pårørende, offentlig transport, taxa eller andet.

Find kontaktoplysninger her

Når du tilbydes sygepleje på en sygeplejeklinik, er du fri for at sidde i dit hjem og vente på sygeplejens besøg. I stedet kan du aftale en tid til besøg i sygeplejeklinikken, sådan som du kender det fra lægen og tandlægen.

Åbningstider

Sygeplejeklinikken har ikke faste åbningstider, så vi vil forsøge at lave aftaler der passer til dig, primært i dagtimerne. Behov for sygepleje kan derfor godt passe sammen med et liv på arbejdsmarkedet og et aktivt liv.

De fleste af sygeplejeklinikkerne er placeret i forbindelse med et aktivitetscenter, så et besøg i aktivitetscentret kan kombineres med et besøg i sygeplejeklinikken.

Sygeplejeklinikkerne er placeret, så de er let tilgængelige. Desuden er de indrettet, så der er de bedste forhold for dig til at modtage den sygepleje du har behov for.

På sygeplejeklinikkerne varetages opgaver som

  • Skift af forbindinger
  • Indsprøjtninger med medbragt medicin
  • Dosering af medbragt medicin
  • Samt mange andre sygeplejefaglige opgaver, som du kunne have brug for i samarbejde med din læge

Se muligheder for kørsel her*

*Bemærk at kommunen ikke kan yde befordringsgodtgørelse til transport til sygeplejeklinikkerne.

Vi ser frem til at byde dig velkommen i en af vores sygeplejeklinikker!

Med venlig hilsen
Hjørring Kommunes primærsygepleje

Kontakt sygeplejen

Indtast din adresse og find den relevante kontaktinfo.