Vil du vide mere?

Vil du vide mere om plejeboliger, læse hele kvalitetsstandarden eller hente en folder, kan du gøre det her.

Link til folder om plejebolig

Link til hele kvalitetsstandarden