Førtidspension, ny ordning

Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension. Det er kommunen, der tilkender førtidspension.

Det vil sige, at det er kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få førtidspension. Men det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension, når du har fået den tilkendt.

Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om beregning og udbetaling af førtidspension.

Link til selvbetjening

Beregn din folke- og førtidspension

Læs mere om førtidspension

Kontakt Udbetaling Danmark