Rådgivnings- og aktivitetstilbud Vendsyssel

RAV er et åbent og uvisiteret tilbud for mennesker med let demens (<75 år) og deres pårørende.

RAV henvender sig til dig, som er under udredning for demens eller som er ramt af en demenssygdom tidligt i livet. RAV er et uformelt mødested hvor du har mulighed for at møde andre som også er ramt af demens, du kan få råd og vejledning samt få viden om velfærdsteknologiske hjælpemidler.

Vi tilstræber at støtte dig i at bevare et selvstændigt, aktivt og et meningsfuldt liv ud fra dine ønsker og behov. RAV er også et tilbud til dine pårørende med mulighed for, at få råd og vejledning samt danne netværksgrupper.

RAV er et tværkommunalt samarbejde mellem de 3 kommuner Læsø, Frederikshavn og Hjørring. I Hjørring finder du RAV i Østergade 9 i gågaden, i Frederikshavn på Ingeborghus samt Ankermedet og på Læsø på Doktorvej 1A, Byrum. Brugere af RAV kan frit benytte tilbud på de tre adresser uafhængigt af bopælskommune.

Læs mere om RAV i Vendelbopostens artikel fra 12. december 2018

Tilmeld dig RAV's nyhedsbrev her

I RAV tilbyder vi
 • Aktiviteter, der tager udgangspunkt i dine ønsker og behov
 • Spændende arrangementer og udflugter
 • Netværksdannelse og fællesskab med andre i samme situation
 • Mulighed for rådgivning for både dig og dine pårørende
 • Viden om de kommunale tilbud og hvor du kan henvende dig for yderligere information
 • Velfærdsteknologibibliotek med mulighed for vejledning og afprøvning af elektroniske hjælpemidler
 • Fysisk træning i samarbejde med Hjørring Fysioterapi

Der er ingen transport inkluderet i tilbuddet, og der kan forekomme brugerbetaling på forskellige aktiviteter.

Vores åbningstider

Du er altid velkommen til at kigge forbi i vores åbningstid.

Hjørring

 • Tirsdag: 10.00 – 12.00
 • Onsdag: 10.00 – 14.00
 • Fredag: 10.00 – 12.00

Åben rådgivning: Første onsdag i måneden kl. 14.00 - 16.00

Frederikshavn

 • Tirsdag: 10.00 – 12.00
 • Torsdag: 10.00 – 14.00

Åben rådgivning: Sidste torsdag i måneden kl. 14.00 - 16.00

Læsø

 • Torsdag: 12.00 - 14.00

Skagen

 • Mandag: 12.00 - 14.00