Den Røde Tråd

Projekt Den Røde Tråd er et to-årigt udviklingsprojekt, som havde til formål at igangsætte og implementere en række forebyggende – og sundhedsfremmende tilbud til borgere med demens og deres pårørende i samarbejde med frivillige.

Projektet omfatter to tilbud, som inkluderer besøgsvenner til hjemmeboende borgere med demens samt en demenscafé til borgere med demens og deres pårørende.

Den Røde Tråd startede i august måned i 2012 og forløb til juli 2014. I mellemtiden blev der etableret en succesfuld demenscafé og populær besøgsvennetjeneste i Hjørring Kommune.

Projektet er kulmineret i udarbejdelsen af en drejebog, hvor interesserede kan få indsigt i fremgangsmåden ved opstart af samarbejde mellem kommunale og frivillige aktører. 

Find drejebogen her

Tilbuddene er videreført af Ældre Sagen i samarbejde med Hjørring Kommune.

Har du spørgsmål til Den Røde Tråd - så kontakt

Birgitte Schøn, Konsulent - birgitte.schoen@hjoerring.dk - Tlf. 72 33 50 53