Vil du vide mere?

Her kan du læse hele kvalitetsstandarden om visitation til plejeboliger.

Pjece om Ældre- og plejeboliger

Link til loven om almene boliger §5, 54, 54a, 58a og 105