Venteliste, boliggaranti og praksis for tildeling

Optagelse på venteliste

Du bliver automatisk optaget på ventelisten når din ansøgning er behandlet og hvis du er berettiget til en plejebolig.

Din ægtefælle eller samlever kan flytte med ind i plejeboligen sammen med dig, også selvom ægtefællen ikke opfylder kravene til en plejebolig.

Hvis der søges boliggaranti

Du kan blive skrevet op til alle plejeboliger i Hjørring Kommune. Det kaldes boliggaranti. Der går højest 2 måneder, fra du er optaget på ventelisten til du kan flytte ind i din nye plejebolig.

Praksis for tildeling

Alle boliger fordeles efter behov, dvs., at den der har det største behov, får den første ledige bolig.

  • Som udgangspunkt tages hensyn til dine ønsker, hvis det er muligt.
  • Siger du nej til den tilbudte bolig, foretages der altid en vurdering af, om der stadig er behov for en plejebolig
  • Siger du nej flere gange eller har du ikke længere et akut behov, revurderes plejeboligansøgningen.

Akut boligbehov

Har du et akut boligbehov, får du tildelt første egnede plejebolig.

Venteliste uge 3 2018