Revas tilsynsrapporter

En gang om året skal der foretages et uanmeldt tilsyn på hvert plejehjem

Tilsynet er en kontrol af, om det enkelte plejehjem lever op til lovregler og administrativt fastsatte retningslinjer og serviceniveau. Tilsynet er ikke blot en kontrol, men dialogbaseret i forhold til ledelse og medarbejdere for at sikre og fremme socialfaglig kvalitet på det enkelte tilbud. Der fokuseres på at gode standarder af ydelser og opgaveløsninger fastholdes og udvikles.

Revas tilsynsrapporter 2016:

Revas tilsynsrapporter 2015: