Hvordan søger du?

Du søger en plejebolig ved at indsende din ansøgning til Myndighedsafdelingen for Ældre.

Er du ikke selv i stand til at søge, kan du få en pårørende til at søge, via en fuldmagt.

Ansøgningsskema til plejebolig

Myndighedsafdelingen har op til 4 uger til at behandle din ansøgning og visitere dig til en plejebolig, du kan derfor vente at høre fra dem inden 4 uger.