Frit boligvalg

Der er indført frit boligvalg for ældre og personer med handicap.

Det er ved flytning til en anden kommune en forudsætning, at betingelserne for at blive optaget i en ældrebolig er opfyldt i såvel bopælskommune som tilflytningskommune.

Retten til frit valg omfatter retten til, at ægtefælle/samlever eller registreret partner kan flytte med i den samme bolig egnet til 2 personer.