Hjørrings kort og geodata

Team Navigator udarbejder og vedligeholder geodata og digitale kort over Hjørring Kommune til brug for den daglige administration, ledningsejere, private virksomheder og borgere.

Vi råder over tekniske kort, matrikelkort, luftfotos samt topografiske kort over hele Hjørring Kommune. Ydermere har vi bykort for flere af kommunens byer.

Matrikelkort

Matrikelkort er en beskrivelse af de juridiske ejendomsgrænser, og elementerne i kortet er matrikelnumre, skellinier m.m. Kommunen anvender oftest matrikelkortet sammen med det tekniske kort i forbindelse med byggesager m.m.

Du kan se matrikelskel her på kortet. Oppe i venstre side på kortet, kan du trykke på pilen, og få en menu frem hvor du bl.a. kan fremsøge adresser. Ved at klikke på en matrikel kan du få vist oplysninger om matrikel (matrikelnummer, ejendomsnummer osv.). Du har mulighed for at se luftfoto som baggrund ved at klikke på ”Lag” og vælge luftfoto fra forskellige årgange. Du kan zoome ind på kortet ved at dobbeltklikke.

Vigtigt! Matrikelkortet er et oversigtskort, og egner sig derfor ikke til måltagning. Hvis du ønsker et nøjagtigt matrikelkort over din ejendoms matrikelskel, kan du henvende dig til en privat praktiserende landinspektør.

 Har du spørgsmål eller en kommentar? 

Send en mail til GIS-afdeling

Find ejer

Hvis du gerne vil vide, hvem der ejer en grund, bolig eller lejlighed kan du slå det op på:

www.ois.dk

Alle kan se ejers navn ved at slå den enkelte ejendom op. Ejers adresse er derimod ikke tilgængelig, da ejerens navn og adresse ikke må videregives frit over internettet.

Hvis du er ejer af ejendommen, kan du logge ind med din NemID (Digital Signatur) og se alle dine private oplysninger.

WebKort over kommunen

Hjørring Kommunes WebKort er et tilbud til borgere og virksomheder, hvor man kan se en lang række oplysninger, som er registreret på kort og luftfoto. I kommunens webkort kan du bl.a.:

  • Finde lokalplaner, oplysninger om miljø og natur, daginstitutioner, skoler osv.

  • Søge på adresser og matrikelnumre.

  • Se luftfoto fra en række årgange (fra 1960 og op til nu).

  • Se relief.

  • Udskrive kortudsnit som pdf.

OBS! Webkort er ikke egnet til brug i mobile platforme.

Se webkort over Hjørring kommune

Hent frie geodata

Regeringen og KL har indgået aftale om Grunddataprogrammet. Det betyder at en række grunddata pr. 1. januar 2013 er frie - altså gratis.

Alle - borgere, virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder, kan nu selv hente og bruge de frie geodata.

Du har mulighed for at hente fx matrikelkort, grundkort, nogle luftfoto, historiske kort og Danmarks Højdemodel.

Du kan hente data i form af færdige udtræk, som ligger klar til download. For nogle datasæt har du også mulighed for at lave brugerdefinerede udtræk, hvor du selv vælger dataformat, koordinatsystem og det geografiske område, hvorefter data udtrækkes. Data kan hentes i forskellige GIS - filer, AutoCAD - formater samt rasterformater som fx JPEG.

Hent geodata

Hent bykort

Vi laver bykort over de største byer i kommunen. På bykort vises placering af offentlige kontorer, uddannelsessteder, sport og fritidsanlæg mm. Kortene bliver opdateret løbende, men der kan stadigvæk være nogle fejl og mangler. Send en mail til kort@hjoerring.dk, hvis du finder en fejl.

Du kan hente kort i PDF format ved at klikke på bynavn:

Hjørring

Løkken

Vrå

Sindal

Hjælp min GPS kan ikke finde vej

Mange kontakter kommunen, fordi de har besvær med at finde en vej eller en adresse på deres GPS. Bemærk at dette typisk skyldes forhold, som kommunen ikke er herre over.

Alle landets kommuner ajourfører løbende adressedata i den Offentlige InformationsServer, www.ois.dk. En statslig database med ejendomsdata, som administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Her har de private kortfirmaer mulighed for at indhente de nødvendige oplysninger for at blive opdateret.

Som supplement hertil indsamler firmaerne oplysninger ved at de har målebiler, der registrerer nye vejstrækninger og andre ændringer på vejnettet.

Indberet fejl

Hvis du oplever fejl i en rutebeskrivelse eller en GPS-navigering, kan fejlene indberettes via en online rapportering til de 2 største leverandører af GPS-data: Navteq (Garmin GPS m.fl.) og Teleatlas (TomTom GPS m.fl.).

 

Inberet fejl til Navteq


Inberet fejl til Teleatlas

Man kan også navigere vha. Google Maps, enten ved papirudskrifter eller via mobiltelefoner med GPS. Oplever man fejl i Google Maps, kan de indrapporteres direkte på Google Maps kortside http://maps.google.dk , hvor der i nederste hjørne er angivet teksten 'Rapporter et problem'.

Man kan i ovennævnte løsninger følge med i fremdriften på den indrapporterede fejl. Men vær opmærksom på, at fordi en fejl er rettet hos kortfirmaet kan der gå rigtig lang tid før den 'slår' igennem på den GPS, der sidder ude i bilerne, idet det kræver en opdatering af GPS'ens kort. Dette gælder dog ikke for Google Maps, der henter data direkte fra nettet.