Når ulykken er sket

I nedenstående diagram bliver du guidet gennem proceduren for registrering eller anmeldelse af en arbejdsulykke.

Det er vigtigt, at ulykken og omstændighederne omkring ulykken er grundigt beskrevet. Det sikrer, at skadelidte får en ordentlig og reel behandling og er bedst muligt stillet, hvis skaden bliver behandlingskrævende eller vedvarende. En grundig hændelsesbeskrivelse er også afgørende for, at I på arbejdspladsen kan forebygge tilsvarende ulykker.

Start her:

Medarbejder - hvad skal jeg gøre?

Du skal hurtigst muligt orientere din nærmeste leder, hvis du har været udsat for en arbejdsulykke, som har medført en fysisk eller psykisk påvirkning (en personskade).

En ulykke skal registreres - uanset om ulykken har medført fravær/behandlingsbehov.

Du får en kopi af anmeldelsen/registreringen samt et følgebrev, der fortæller dig, hvordan du skal forholde dig. Tjek, at anmeldelsen/registreringen giver en grundig beskrivelse af, hvad der er sket i forbindelse med ulykken. Er du i tvivl om, hvordan ulykken vil påvirke dig på længere sigt, skal du søge egen læge eller tandlæge.

Hvis din arbejdsulykke på et tidspunkt skal sendes til vurdering ved forsikringen, så er det en forudsætning, at der kan indhentes lægeerklæring. Vær opmærksom på, at der er lavet en særlig vejledning for ulykker med vold eller trusler om vold.

Hent vejledning om vold og trusler til medarbejdere (pdf)

 

Leder - hvad skal jeg gøre?

Som leder har du ansvaret for:

  •  at alle ulykker bliver anmeldt eller registreret
  •  at ulykker bliver analyseret, og at der bliver arbejdet med forebyggelse af arbejdsulykker.

Selve anmeldelsen eller registreringen kan uddelegeres til eksempelvis AMR, men lederen skal kende til de ulykker, som sker på arbejdspladsen, og de anmeldelser og registreringer, der udfyldes.

Vi skelner mellem ulykker, som har medført fravær og/eller behandlingsudgifter, og ulykker, der ikke umiddelbart medfører fravær og/eller behandlingsudgifter. Ulykken skal beskrives grundigt. Er der den mindste tvivl om, at ulykken vil påvirke skadelidte på længere sigt, skal skadelidte søge egen læge eller tandlæge til yderligere dokumentation. 

I diagrammet vil du kunne klikke dig ind i de relevante registrerings- eller anmeldelsesskemaer. Vær opmærksom på særskilte skemaer for ulykker/hændelser med vold og trusler.

Ulykker MED fravær og/eller behandlingsbehov

Arbejdsulykker som medfører fravær og/eller behandlingsudgifter til tandlæge, fysioterapeut eller lignende skal anmeldes i anmeldesystemet EASY.

Lederen skal anmelde arbejdsulykken senest 9 dage efter første fraværsdag.

Anmeldesystemet EASY kræver koder. Kontakt Arbejdsmiljø & MED Nicoline Palmblad, ngp@hjoerring.dk, tlf. 72333210/41223210, hvis du mangler kode til systemet.

Når arbejdsulykken er anmeldt, vil skadelidte modtage en kopi af anmeldelsen samt et følgebrev fra Arbejdsmiljø & MED. Skadeanmeldelsen arkiveres automatisk i EASY, hvor de kan søges frem efter behov (opfølgning på arbejdsulykker).

Er der tale om arbejdsulykker i forbindelse med vold eller trusler om vold, skal du også klikke på feltet om Vold og trusler om vold i diagrammet. Her finder du vejledning samt et registreringsskema, som også skal udfyldes og arkiveres.

Arbejdsulykker UDEN umiddelbart fravær/behandlingsbehov

Det er lederens ansvar, at alle arbejdsulykker registreres – uanset om de giver anledning til fravær, eller giver behandlingsudgifter for skadelidte.

Når der er tale om ulykker uden fravær eller forventning om behandlingsudgifter, skal ulykken registreres lokalt. Der er udarbejdet et internt registreringsskema, som kan anvendes. Husk at skadelidte medarbejder skal modtage en kopi af registringen samt et følgebrev. Du finder begge dokumenter herunder.

Registreringen er vigtig, fordi nogle ulykker først medfører fravær eller behandlingsbehov på et senere tidspunkt, og fordi alle arbejdsulykker skal analyseres og indgå i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Alle arbejdsulykker, hvor der har været en personskade af fysisk eller psykisk karakter, skal registreres med en grundig beskrivelse af hændelsesforløbet.

OBS! Er der tale om en ulykke i forbindelse med vold og trusler om vold, skal registreringen af ulykken ske i et særskilt skema i stedet for det almindelige registreringsskema. Klik på rubrikken Vold og trusler om vold i diagram

Hent internt registreringsskema 

Hent følgebrev til skadelidte