Grundvandsbeskyttelse

Beskyttelse af vores grundvand er en vigtig opgave. Hjørring Kommune arbejder for at sikre den nuværende og særligt den fremtidige kvalitet af grundvandet.

Den konkrete beskyttelse af grundvandet fremgår af indsatsplaner. Hjørring Kommune udarbejder disse planer i samarbejde med Grundvandsrådet og de vandværker, der benytter den pågældende grundvandsressource. I planerne fremgår det, hvilke indsatser de enkelte vandværker og Hjørring Kommune skal gennemføre, for at sikre vores fælles grundvandsressource. Princippet er: Jo større sårbarhed, jo mere beskyttelse. 

Læs mere om indsatsplanlægning og se indsatsplanerne 

Hjørring Kommune har oprettet et Grundvandsråd (eller koordinationsforum), som har til opgave at bistå kommunen med udarbejdelsen af indsatsplanerne. Grundvandsrådet består af repræsentanter fra vandforsyningerne i Hjørring Kommune, berørte myndigheder, jordbruget, industrien og evt. andre.