Naturobservationer i kommunen

Hvilke spændende dyr og planter er set i kommunen?

Kortet viser en tilfældig dyreart der er blevet set i denne måned i kommunen. Du kan også søge efter en specifik art.

For at se de seneste 200 observationer i kommunen, skal du trykke på fanen naturobservationer i toppen af kortet.

Hvis du klikker på artsliste, kan du se alle de forskellige arter, der indtil nu er fundet i kommunen.

Observationerne er hentet fra www.fugleognatur.dk
Hvis kortet ikke dukker up kan det findes på dette link.