Jord som Ressource - Nemmere, Billigere og Smartere

Opdatering fra den 5. Maj 2017 - Nyhed om 1. pilotprojekt 

Siden mødet den 1. marts 2017 har vi i Hjørring Kommune påbegyndt arbejdet med pilotprojektet ’Vester Thirup’. Projektet skal afprøve mulighederne for at skabe rekreative landskaber af overskudsjord i et samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet, med de idéer som ligger i Jord som Ressource.

Den landskabelige del af projektet sker i et område nord for Park Vendia i den del af Hjørring, som kaldes Vester Thirup. Her designer kommunen sammen med eleverne fra Ny Steiner-skolen et nyt grønt oplevelsesrum for kommunens borgere.

Arealet der er til rådighed for det nye landskab er 8 hektar stort, hvilket svarer til 16 fodboldbaner. Det skal tage imod en masse jord, som blandt andet vil blive brugt til at bygge 20-meter høje bakker. 

Der vil forventeligt blive åbnet op for tilkørsel af jord i sidste halvdel af 2017. Tilkørslen vil være mulig fra Ringvejen. Landskabet vil blive skabt i etaper på 3-5 år, som gradvist åbnes op for offentligheden. Den foreløbige tidshorisont for hele projektet er 10-12 år før det er helt færdigt.

 

_____________________________________________________________________________

Opdatering fra den 7. Marts 2017 - Referat 

I Hjørring Kommune vil vi gerne bruge overskudsjord som en ressource til at skabe værdi for kommunens borgere og virksomheder - fx gennem landskabsmodellering. Og helst på en måde, som gør det mere fordelagtigt at komme af med jorden - det er vores ambition.

Tusind tak til alle de der deltog i det første møde, som blev afholdt, Onsdag den 1. marts kl. 16.00 - 18.00 på Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.

Referatet af mødets gruppediskussioner kan hentes her

Oplægget til første møde, kan hentes her

Vil du vide mere om Jord som ressource så er du velkommen til at kontakte: 
Marvin Meyer på 7233 6765 eller Marvin.Meyer@hjoerring.dk

Kort med de indtegnede ideer fra mødet