Skorstensfejer

Hvis du på din ejendom har en brændeovn, oliefyr, fastbrændselfyr eller lignende, som er tilsluttet til en skorsten, skal du have undersøgt og fejet mindst én gang om året af en autoriseret skorstensfejermester.

I Hjørring Kommune er der frit skorstensfejervalg, hvilket betyder, at du selv kan vælge, hvem du benytter som skorstensfejermester. Det kan både være en af de skorstensfejere som Hjørring Kommune opkræver skorstensfejerbidrag for via ejendomsskattebilletten, men du kan også frit vælge skorstensfejere fra andre steder i landet. Vælger du en skorstensfejer som ikke får opkrævet skorstensfejerbidraget via ejendomsskattebilletten, skal der afregnes direkte til skorstensfejeren.

Bemærk:

Hvis du vil skifte skorstensfejer, skal du tage kontakt til afgående og tilgående skorstensfejer.

Det er ejers ansvar, at få udført et lovpligt fejning/tilsyn mindst én gang årligt, og arbejdet skal udføres af en autoriseret skorstensfejer.

Indberet energioplysninger i BBR

Hvis du får tilføjet en brændeovn, pillefyr eller lignende, er det vigtigt at få tilpasset energioplysningerne på din BBR meddelelse.

Du kan ganske nemt indberette dine energioplysninger til BBR registeret via vores digitale indberetningsblanket. Du skal logge ind med NemID, og udfylde primær og supplerende opvarmningsmiddel til din ejendom.

Indberet energioplysninger

Hvad koster skorstensfejning?

Skorstensfejermesterne som Hjørring Kommune har kontrakt med, opkræver efter Kommunernes Landsforening (KL) vejledende takster og priser.

Bemærk, at priserne på KL's prisliste er uden moms.

KL's priser og takster

Problemer med røggener?

Hvis du har problemer med røggener i det område hvor du bor, har du mulighed for at kontakte vores medarbejder Peter E. Mathiesen, som håndtere denne type sager.

Peter kan kontaktes på:

Telefon: 72336632
Mail: pem@hjoerring.dk