Vuggestue

Vuggestuerne modtager børn fra 0 år til 2,10 år. Du kan skrive dit barn op til vuggestue umiddelbart efter fødslen

På denne side kan du finde oplysninger om åbningstider i vuggestuen, hvordan du skriver dit barn op til vuggestue, takster samt regler for søskende - og fripladstilskud.

Opskrivning, venteliste og udmeldelse af vuggestue

Når jeres barn er født, vil det være en god idè, hvis I snarest herefter skriver jeres barn op til vuggestue.

Opskrivning

Opskrivningen sker via den digitale pladsanvisning, og der tages -  i det omfang det er muligt - hensyn til jeres ønske om et bestemt dagtilbud.

Ved opskrivningen kan I under bemærkninger give Pladsanvisningen besked, hvis der er særlige ønsker, der skal tages hensyn til. Det kan være et behov for at få jeres barn passet på skiftende tidspunkter eller særlige ting/behov, vi skal være opmærksomme på i forhold til jeres barn.

Jeres barn kan starte i vuggestue til den 1. i en måned. I vil modtage en sms med besked om, at I har fået et pladstilbud.

Skriv dit barn op til vuggestue

Venteliste

Jeres barn kommer på venteliste til vuggestue, når barnet er skrevet op via den digitale pladsanvisning.

I har mulighed for at følge med i jeres barns placering på ventelisten til vuggestue på pladsanvisningens selvbetjeningsside. Log på med nem-id og vælg "Min side".

Følg dit barns placering på ventelisten

I skal være opmærksomme på, at der kan ske forskydninger på ventelisten:

 • Hvis et barn har særlige pædagogiske - eller sociale behov (vurderes af Dispensations udvalget).
 • Hvis et barn har søskende i dagpleje/institution, hvor der bliver en ledig plads.
 • Hvis et barn har højere anciennitet efter opskrivningsdato.

Ellers fordeles pladserne i kommunen efter følgende anvisningsregler.

 • Der fyldes først op i dagplejen. Det vil sige, at er der en ledig dagplejeplads, tilbydes denne først. Når der er fyldt op i dagplejen, anviser vi efterfølgende til vuggestue.
 • Vi tilstræber at anvise et tilbud så tæt på hjemmet som muligt.
 • Får dit barn ikke tilbudt en plads i en af ønske-institutionerne, har dit barn fortsat mulighed for at forblive på ventelisten. 

 Udmeldelse

Du kan med 1 måneds varsel, til den sidste dag i hver måned, udmelde dit barn af vuggestue, hvis I enten fraflytter eller skifter til kommunal/privat dagpleje. Ellers vil dit barn automatisk blive udmeldt af vuggestue ved overgang il børnehave.

Meld dit barn ud af vuggestue

 

Priser og tilskud for vuggestue

Her kan du læse mere om priser for Hjørring Kommunes vuggestuer, samt mulighederne for søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud.

Priser 2018

En heldagsplads i vuggestuen koster 2.793 kr* pr. måned

En deltidsplads i vuggestuen koster 1.862 pr. måned 

* Betalingen opkræves for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. Vær opmærksom på, at Hjørring Kommune opkræver et rykkergebyr på 250 kr. ved for sen betaling.

I de vuggestuer, der har frokostordninger, er forældrebetalingen for frokostmåltidet 524 kr. pr måned og opkræves sammen med forældrebetalingen. Der ydes søskende- og fripladstilskud til frokosttaksten

Læs mere om frokostordningen i Hjørring Kommunes vuggestuer

Tilskud

Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner; dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser.

Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt Folkeregistret.

Fripladstilskud

Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

På Pladsanvisningens selvbetjening side kan du beregne, i hvilket omfang du kan søge nedsat betaling.

Beregn og søg økonomisk fripladstilskud

 

 

Frokostordning i vuggestue

Alle daginstitutioner har mulighed for at tilbyde børnene et sundt og varieret frokostmåltid.

Følgende vuggestuer har frokostordning.

•Børnehuset Hirtshals
•Børnehuset ved Bjergene
•Børnehuset Bjergby
•Børnehuset Møllehaven i Harken
•Børne- og Ungehuset Lundergård
•Børnehuset ved Kilden
•Børnehusene i Tårs
•Børnehuset Tornby
•Børnehuset Lundtoftevej

Maden leveres af "Fru Hansens Kælder" til den enkelte institution. Frokostordningen består af "smør selv" med lun ret : Brød, pålæg samt grønt som skifter flere gange om ugen.

 Forældrebetaling:

 

Pris 2018

 

 

Vuggestue

524

 

 

Børnehave

568

 

 

Læs beskrivelse af frokostordningen.

 

Åbningstider i vuggestuen

Den generelle åbningstid for institutionerne er fra kl. 6.30 til kl. 16.30 og fredage til kl. 16.00.

En fuldtidsplads i vuggestuen kan benyttes i hele åbningstiden.

Der er mulighed for at søge en deltidsplads i vuggestuen.

Deltidspladsen kan kun benyttes i tidsrummet kl. 7.45- 12.45 

I områder med stor geografisk spredning tilbydes udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl. 6.00 - kl. 18.00 mandag til torsdag, og på fredage til kl. 17.00, såfremt der på grund af arbejde eller uddannelse er behov for den udvidede åbningstid.

Vuggestuer med udvidet åbningstid

 • Børnehuset Tornby
 • Børnehuset Hirtshals
 • Børnehuset Kingo
 • Børnehuset Astrup
 • Børnehuset Bjergby
 • Børne- og ungehuset Lundergård
 • Børnehuset Sindal
 • Børnenes Hus i Lendum
 • Børnehusene i Tårs
 • Børnehuset Møllehaven i Harken
 • Børnehuset Hyttefadet i Løkken
 • Børnehuset Hundelev
Find din vuggestue

På denne side finder du en oversigt over vuggestuerne i Hjørring Kommune.

Her kan du finde en oversigt over vuggestuer i Hjørring kommune

Du kan se, hvilken vuggestue der er placeret tæt på dit hjem på kortet.

Du kan zoome på kortet ved at klikke på ”forstørrelsesglasset” i venstre side af kortet med ”+” eller ”-” alt efter om du vil zoome ind eller ud på kortet. Herefter skal du klikke på kortet for at zoome. 

Institutioner hvor der både er vuggestue og børnehave i et hus ( aldersintegreret institution) har farven gul.

Institutioner med ren vuggestue, har farven lyserød.