Privat pasning

Som forældre i Hjørring Kommune har du mulighed for at benytte dig af en privat børnepasser, hvis dit barn er mellem 24 uger og 5 år.

Ansøg om tilskud til privat pasning

Her kan du læse om privat pasning, hvordan du søger tilskud til ordningen, og du kan finde godkendte pasningsordninger/børnepassere.

Hvad er privat pasning?

Privat pasning er en pasningsform for dig, der selv ønsker at have indflydelse på, hvor dit barn skal passes. Det er dermed et alternativ til de offentlige dagtilbud.

Er du interesseret i privat pasning til dit barn, skal du henvende dig til en privat børnepasser og derefter kontakte pladsanvisningen, som skal godkende aftalen. Find godkendte private børnepassere.

Du kan melde dit barn ud af ordningen med en måneds varsel til den sidste dag i måneden til pladsanvisningen tlf.: 72 33 37 00.

Du kan som forældre i Hjørring Kommune få økonomisk tilskud til privat pasning, hvor du enten ansætter en "ung i huset" i eget hjem, eller får dit barn passet udenfor hjemmet ved en selvstændig erhvervsdrivende.

Du betragtes som arbejdsgiver, hvis du vælger at ansætte en børnepasser i eget hjem. Du har i den forbindelse pligt til at indberette til ATP og til at tegne en arbejdsskadeforsikring.

Man skal som hovedregel være 18 år for at passe børn.

Det er ikke muligt, at få tilskud til pasning af eget barn. 

  

 

Kontakt privat pasning

Privat pasning er åben for telefonisk henvendelse til Annabeth Helledie mellem kl. 9:00 - 14:00 på telefon 41 22 36 44. Eller Lene Madsen på telefon 41 93 71 40. Alternativt kan pladsanvisningen kontaktes på telefon 72 33 37 00.

 

Pladsanvisningen

Hjørring kommune

Springvandspladsen 5

9800 Hjørring

Email: Annabeth.benee.helledie@hjoerring.dk 

Lene.Madsen@hjoerring.dk

 

 

Tilskud til privat pasning

Hvis du vælger at benytte dig af en privat pasningsordning, har du mulighed for at få tilskud.

Søg om tilskud til privat pasning 

Print skema til privat pasning

Priser 2018

Fuld tid:
Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år kr. 5.760,00
Tilskud for børn i alderen 3 – 5 år kr. 3.622,00

 

Deltid (32 timer):
Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år kr. 4.320,00
Tilskud for børn i alderen 3 – 5 år kr. 2.415

 I skal selv betale 25 % af den samlede pasningsudgift.

Kommunen er forpligtet til at yde et søskendetilskud jf. dagtilbudsloven §85, men der er ikke mulighed for at yde økonomisk fripladstilskud.

Godkendelse og tilsyn af privat pasning

Alle private pasningsordninger skal godkendes, og der føres løbende pædagogiske tilsyn med ordningen.

Kommunen godkender børnepassernes pasningsadresse, personlige kvalifikationer og orienterer om bl.a. kost, ansvar og tavshedspligt.

Børnepasseren må maksimalt passe 5 børn. Hjørring Kommune indhenter straffeattest og børneattest.

Der føres pædagogisk tilsyn med ordningen. Ved tilsynet lægges der vægt på børnenes læring, trivsel og udvikling samt på børnepasserens ressourcer og kompetencer. Dette sker på baggrund af den konkrete pasningsaftale mellem forældrene og den private pasningsordning, som kommunen har godkendt.

Under tilsynet - som er dialogbaseret - vendes generelle problemstillinger, og der kan gives vejledning om emner som sprog, allergi, motorik, udvikling og trivsel. Tilsynet fungerer dermed både som kvalitetskontrol, og som en mulighed for at få værktøjer til at udvikle kvaliteten af tilbuddet.

Der føres både anmeldt og uanmeldt tilsyn.

Venteliste til andre tilbud

Dit barn kan stadig stå på venteliste og beholde sin anciennitet til en anden pasningsmulighed i kommunen.

Dit barn kan stå på venteliste til en plads i vuggestue eller børnehave og beholde sin anciennitet, selvom det bliver passet i en privat pasningsordning. Når dit barn står øverst på ventelisten til et andet dagtilbud, vil Pladsanvisningen sende et tilbud om plads. 

Du kan melde dit barn ud af den private pasningsordning med en måneds varsel til den sidste dag i måneden til Pladsanvisningen tlf.: 72 33 37 00.

Find godkendte private børnepassere

Se oversigt over godkendte private børnepassere

Du kan også benytte kortet nedenfor til at finde de private passere, der er placeret tæt på dit hjem. Du kan zoome ind ved at dobbeltklikke og zoome ud ved at holde shift nede, mens du dobbeltklikker med musen. Du har også  mulighed for at indtaste din egen adresse via pilen i venstre hjørne og få vist private passere i dit nærområde.