Privat pasning

Privat pasning er et alternativ til de kommunale dagtilbud.

Som forældre i Hjørring Kommune har du mulighed for at benytte dig af en privat pasningsordning, hvis dit barn er mellem 24 uger og 5 år. Der kan normalt maksimalt optages 5 børn i et tilbud. 

I modsætning til de kommunale dagtilbud stilles der ikke krav til private pasningsordninger om, at der skal arbejdes med pædagogiske læreplaner, men arbejdet med læringsmiljøer skal indholdsmæssigt stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud i øvrigt. Envidere stilles der ikke krav om forældreinddragelse eller om alternativ pasning ved lukning. Det er dog et krav, at der foretages en sprogvurdering af barnet i 2-3-års alderen.

Er du interesseret i en privat pasningsordning til dit barn, skal du henvende dig til en privat pasningsordning og derefter kontakte Dagtilbudssekretariatet som skal godkende aftalen.

Tilskud til privat pasning

Hvis du vælger at benytte dig af en privat pasningsordning, har du mulighed for at få tilskud.

Søg om tilskud til privat pasning 

Tilskuddet gives til forældrene.

Holdes der barsel på det barn, der skal passes i den private pasningsordning, har det betydning for det tilskud, der gives, idet der først kan bevilliges tilskud, når barslen ophører, jf. Dagtilbudsloven §84 stk.3.

Priser 2020

Fuld tid:
Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år kr. 6.055
Tilskud for børn i alderen 3 – 5 år kr. 3.769

Deltid (32 timer):
Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år kr. 4.541
Tilskud for børn i alderen 3 – 5 år kr. 2.827

I skal selv betale 25 % af den samlede pasningsudgift.

Kommunen er forpligtet til at yde et søskendetilskud jf. dagtilbudsloven §85, men der er ikke mulighed for at yde økonomisk fripladstilskud.

Priser 2021

Fuld tid:
Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år kr. 6.098
Tilskud for børn i alderen 3 – 5 år kr. 3.738

Deltid (32 timer):
Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år kr. 4.574
Tilskud for børn i alderen 3 – 5 år kr. 2.803

I skal selv betale 25 % af den samlede pasningsudgift.

Kommunen er forpligtet til at yde et søskendetilskud jf. dagtilbudsloven §85, men der er ikke mulighed for at yde økonomisk fripladstilskud.

Godkendelse og tilsyn af privat pasning

Alle private pasningsordninger skal godkendes, og der føres løbende pædagogiske tilsyn med ordningen.

Kommunen skal godkende den enkelte private passer og pasningsordningens fysiske rammer for at sikre, at de fysiske rammer er forsvarlige i forhold til at varetage pasningen af små børn, og at den private passer har de nødvendige personlige kvalifikationer for at varetage opgaven. Hjørring Kommune indhenter straffeattest og børneattest.

Kommunen skal også godkende de økonomiske forhold i alle pasningsaftaler med private passere.

Fremgangsmåde for godkendelse af privat pasningsordning

Kommunen fører løbende tilsyn med den private pasningsordning. Omfanget og indholdet af tilsynet svarer til tilsynet i alderssvarende dagtilbud i kommunen. Der foretages tre årlige tilsyn, hvoraf ét er anmeldt og to er uanmeldte.

Tilsynet skal sikre, at de fysiske rammer, som den private passer er godkendt på, fortsat er forsvarlige, og at arbejdet med læring og pædagogiske læringsmiljøer indholdsmæssigt står mål med de krav, som stilles i dagtilbud.

Læs mere om tilsyn

Find godkendte private pasningsordninger

Se oversigt over godkendte private pasningsordninger

Du kan også benytte kortet nedenfor til at finde de private pasningsordninger, der er placeret tæt på dit hjem. Du kan zoome ind ved at dobbeltklikke og zoome ud ved at holde shift nede, mens du dobbeltklikker med musen. Du har også  mulighed for at indtaste din egen adresse via pilen i venstre hjørne og få vist private pasningsordninger i dit nærområde.

Ønskeliste til andre tilbud

Dit barn kan stadig stå på ønskeliste og beholde sin anciennitet til en anden pasningsmulighed i kommunen.

Dit barn kan stå på ønskeliste til en plads i vuggestue eller børnehave og beholde sin anciennitet, selvom det bliver passet i en privat pasningsordning. Når dit barn står øverst på ønskelisten til et andet dagtilbud, vil Dagtilbudssekretariatet sende et tilbud om plads. 

Udmeldelse af privat pasningsordning

Du kan melde dit barn ud af den private pasningsordning med en måneds varsel til den sidste dag i en måned.
På Pladsanvisningens selvbetjeningsside er det muligt at lave digital udmeldelse.

Udmeldelse skal meddeles direkte til den private pasningsordning, herefter skal du kontakte Dagtilbudssekretariatet.

For private passere