Privat pasning

Privat pasning er et alternativ til de kommunale dagtilbud.

Som forældre i Hjørring Kommune har du mulighed for at benytte dig af en privat børnepasser, hvis dit barn er mellem 24 uger og 5 år. Der kan normalt maksimalt optages 5 børn i et tilbud. 

I modsætning til de kommunale dagtilbud stilles der ikke krav til private passere om, at der skal arbejdes med pædagogiske læreplaner. Der stilles heller ikke krav om forældreinddragelse eller om alternativ pasning ved lukning. Det er dog et krav, at der foretages en sprogvurdering af barnet i 2-3-års alderen.

Er du interesseret i privat pasning til dit barn, skal du henvende dig til en privat børnepasser og derefter kontakte Pladsanvisningen, som skal godkende aftalen.

Tilskud til privat pasning

Hvis du vælger at benytte dig af en privat pasningsordning, har du mulighed for at få tilskud.

Søg om tilskud til privat pasning 

Priser 2018

Fuld tid:
Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år kr. 5.760,00
Tilskud for børn i alderen 3 – 5 år kr. 3.622,00

Deltid (32 timer):
Tilskud for børn i alderen 24 uger til og med 2 år kr. 4.320,00
Tilskud for børn i alderen 3 – 5 år kr. 2.415

 I skal selv betale 25 % af den samlede pasningsudgift.

Kommunen er forpligtet til at yde et søskendetilskud jf. dagtilbudsloven §85, men der er ikke mulighed for at yde økonomisk fripladstilskud.

Godkendelse og tilsyn af privat pasning

Alle private pasningsordninger skal godkendes, og der føres løbende pædagogiske tilsyn med ordningen.

Kommunen skal godkende den enkelte private passer og pasningsordningens fysiske rammer for at sikre, at de fysiske rammer er forsvarlige i forhold til at varetage pasningen af små børn, og at den private passer har de nødvendige personlige kvalifikationer for at varetage opgaven. Hjørring Kommune indhenter straffeattest og børneattest.

Kommunen skal også godkende de økonomiske forhold i alle pasningsaftaler med private passere.

Kommunen fører løbende tilsyn med den private pasning. Omfanget og indholdet af tilsynet svarer til tilsynet i alderssvarende dagtilbud i kommunen. Der foretages tre årlige tilsyn, hvoraf ét er anmeldt og to er uanmeldte.

Tilsynet skal sikre, at de fysiske rammer, som den private passer er godkendt på, fortsat er forsvarlige, og at arbejdet med læring og pædagogiske læringsmiljøer indholdsmæssigt står mål med de krav, som stilles i dagtilbud.

Find godkendte private børnepassere

Se oversigt over godkendte private børnepassere

Du kan også benytte kortet nedenfor til at finde de private passere, der er placeret tæt på dit hjem. Du kan zoome ind ved at dobbeltklikke og zoome ud ved at holde shift nede, mens du dobbeltklikker med musen. Du har også  mulighed for at indtaste din egen adresse via pilen i venstre hjørne og få vist private passere i dit nærområde.

Venteliste til andre tilbud

Dit barn kan stadig stå på venteliste og beholde sin anciennitet til en anden pasningsmulighed i kommunen.

Dit barn kan stå på venteliste til en plads i vuggestue eller børnehave og beholde sin anciennitet, selvom det bliver passet i en privat pasningsordning. Når dit barn står øverst på ventelisten til et andet dagtilbud, vil Pladsanvisningen sende et tilbud om plads. 

Udmeldelse af privat pasningsordning

Du kan melde dit barn ud af den private pasningsordning i henhold til det opsigelsesvarsel, der fremgår af kontrakten med den private pasningsordning. Udmeldelse skal meddeles direkte til den private pasningsordning, herefter skal du kontakte Pladsanvisningen.