Privat institution

Daginstitutioner kan efter dagtilbudsloven etableres og drives af en privat leverandør. Privatinstitutioner drives på basis af en godkendelse fra kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har fastsat godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Der er udarbejdet et ansøgningsskema, som skal anvendes ved ansøgning om oprettelse af privatinstitutioner.

Privatinstitution oprettes iht. dagtilbudsloven § 20

Flere oplysninger kan indhentes hos Hjørring Kommune, telefon 72 33 36 95.

Ansøgningsskema for godkendelse af private institutioner

Kommunale godkendelsekriterier til drift af private institutioner

Tilsyn med private institutioner

Find private institutioner