Børnehave

Børn som er fyldt 2 år, kan skrives op til en børnehaveplads og kan starte til den 1. i den måned barnet fylder 2,10 år.

Børn i alderen fra 2, 10 år til start i 0. klasse er garanteret en plads i en børnehave i det dagtilbudsdistrikt, hvor barnet bor.

Opskrivning, venteliste og udmeldelse af børnehave

Jeres barn kan starte i børnehave den 1. i den måned, hvor barnet fylder 2,10 år.

Opskrivning

I kan skrive jeres barn op til børnehave, når det fylder 2 år. Opskrivningen sker via den digitale pladsanvisning, og der tages - i det omfang det er muligt - hensyn til jeres ønske om et bestemt dagtilbud.

Ved opskrivningen kan I under bemærkninger give pladsanvisningen besked, hvis der er særlige ønsker, der skal tages hensyn til. Det kan være et behov for at få jeres barn passet på skiftende tidspunkter eller særlige ting/behov, vi skal være opmærksomme på i forhold til jeres barn.

Går jeres barn i en vuggestue i en aldersintegreret institution, er I garanteret en plads i institutionens børnehave.

Se oversigt over børnehaver, vuggestuer og aldersintegreret institutioner.

Jeres barn kan starte i børnehave til den 1. i en måned. I vil modtage en sms med besked om, at I har fået et pladstilbud.

Skriv dit barn op til børnehave

Venteliste

Børnehaverne i Hjørring Kommune er fordelt på dagtilbudsdistrikter. Vi giver garanti for en plads i jeres eget distrikt, og hvis der er flere børnehaver i dette distrikt, har I mulighed for at prioritere. I det omfang det er muligt, vil Pladsanvisningen tilgodese jeres ønsker.

I har mulighed for at følge med i jeres barns placering på ventelisten til børnehave på pladsanvisningens selvbetjeningsside. Log på med nem-id og vælg "Min side".

Følg dit barns placering på ventelisten

I skal være opmærksomme på, at der kan ske forskydninger på ventelisten.

Der kan eksempelvis ske forskydninger:

 • Hvis et barn har særlige pædagogiske - eller sociale behov (vurderes af PPR).
 • Hvis et barn har søskende i institutionen, hvor der bliver en ledig plads.
 • Hvis et barn har højere anciennitet efter opskrivningsdato.

I vil få besked senest 1 ½ måned før, pladsen er klar. Vi garanterer, at pladsen stilles til rådighed den 1. i den måned, hvor dit barn fylder 2,10 år.

Udmeldelse

Du kan med 1 måneds varsel, til den sidste dag i hver måned, udmelde dit barn af børnehave. Du skal udmelde dit barn online via på pladsanvisningens selvbetjeningside.

Barnet udmeldes automatisk med udgangen af juli måned i det år, hvor barnet begynder i 0.klasse.

Meld dit barn ud af børnehave

 

Priser og tilskud for børnehave

Her kan du læse mere om priser for Hjørring Kommunes børnehaver, samt mulighederne for søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud.

Priser 2018

En heldagsplads i børnehaven koster 1.756 kr* pr. måned

 

En deltidsplads i børnehaven koster 1.171 kr. pr. måned 

* Betalingen opkræves for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. Vær opmærksom på, at Hjørring Kommune opkræver et rykkergebyr på 250 kr. ved for sen betaling.

I de vuggestuer, der har frokostordninger, er forældrebetalingen for frokostmåltidet 568 kr. pr måned og opkræves sammen med forældrebetalingen. Der ydes søskende- og fripladstilskud til frokosttaksten

Læs mere om frokostordning i kommunens børnehaver 

Tilskud

Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner; dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser.

Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt Folkeregistret.

Fripladstilskud

Ligger familiens samlede husstandindkomst under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

På Pladsanvisningens selvbetjeningsside kan du beregne, i hvilket omfang du kan søge nedsat betaling.

Beregn og søg økonomisk fripladstilskud

Frokostordning i børnehave

Alle daginstitutioner har mulighed for at tilbyde børnene et sundt og varieret frokostmåltid.

Følgende børnehaver har frokostordning:

•Børnehuset Hirtshals
•Børnehuset Møllehaven i Harken
•Børnehusene i Tårs
•Børnehuset Bagterp
•Børnehuset Bjergby

Maden leveres af "Fru Hansens Kælder" til den enkelte institution. Frokostordningen består af "smør selv" med lun ret: Brød, pålæg og grønt som skifter flere gange om ugen. Hertil serveres en lille lun ret som tilbehør.

 Forældrebetaling:

 

Pris 2018

 

 

Vuggestue

524

 

 

Børnehave

568

 

 

Læs beskrivelse af frokostordningen

Åbningstider i børnehaven

Her kan du læse alt om de nuværende åbningstiderne for børnehaverne i Hjørring Kommune.

Den generelle åbningstid for institutionerne er fra kl. 6.30 til kl. 16.30 og fredage til kl. 16.00.
En fuldtidsplads i børnehaven kan benyttes i hele åbningstiden.

Der er mulighed for at søge en deltidsplads i børnehaven.
Deltidspladsen kan kun benyttes i tidsrummet kl. 7.45- 12.45

Alle områdeinstitutioner har en afdeling, der kan tilbyde udvidet åbningstid.

I områder med stor geografisk spredning tilbydes udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl. 6.00 - kl. 18.00 mandag til torsdag, og på fredage til kl. 17.00, såfremt der på grund af arbejde eller uddannelse er behov for den udvidede åbningstid.

Børnehaver med udvidet åbningstid

 • Børnehuset Bagterp
 • Børnehuset Tornby
 • Børnehuset Hirtshals
 • Børnehuset Kingo
 • Børnehuset Astrup
 • Børnehuset Bjergby
 • Børne- og ungehuset Lundergård
 • Børnehaven Åge
 • Børnehuset Sindal
 • Børnehaven Solsikken i Bindslev
 • Børnenes Hus i Lendum
 • Børnehusene i Tårs
 • Børnehuset Møllehaven i Harken
 • Børnehusene i Vrå
 • Børnehuset Hyttefadet i Løkken
 • Børnehuset i Hundelev
Find din børnehave

Dagtilbud i Hjørring Kommune er inddelt i tre dagtilbudsområder. Hvert dagtilbudsområde er ydermere opdelt i en række anvisningsdistrikter.

Som forældre er I garanteret en plads til jeres barn i et børnehus i det anvisningsdistrikt, hvor I bor. De tre dagtilbudsområder omfatter hver især følgende anvisningsdistrikter:

Område Nord (anvisningsdistrikterne Hjørring Nord, Hirtshals, Horne, Tornby, Astrup, Bjergby)

Område Øst (anvisningsdistrikterne Hjørring Øst, Sindal, Bindslev, Lendum, Harken, Tårs)

Område Vest (anvisningsdistrikt Hjørring Vest, Vrå, Løkken, Hundelev)

Se hvilket område/anvisningsdistrikt du tilhører:

Du har mulighed for at lave en adresse søgning under feltet ”Adresse søgning BBR” på kortet. Anvisningsdistrikterne er vist på kortet med forskellige farver. Du kan zoome på kortet ved at klikke på ”forstørrelsesglasset” i venstre side af kortet med ”+” eller ”-” alt efter om du vil zoome ind eller ud på kortet. Herefter skal du klikke på kortet for at zoome.

Institutioner, hvor der både er vuggestue og børnehave i et hus (aldersintegreret institution), har farven gul. Institutioner med ren børnehave, har farven blå.