Børnehave

Børn som er fyldt 2 år, kan skrives op til en børnehaveplads og kan starte til den 1. i den måned barnet fylder 2,10 år.

OBS: Dagtilbudssekretariatet er i gang med at skifte pladsanvisningssystem, og det er derfor ikke muligt at skrive dit barn op til børnehave i perioden den 26. oktober til den 9. december. Det nye selvbetjeningssystem åbner mandag den 10. december 2018.

Vi har oprettet en side, hvor du kan finde svar på en række af de oftest stillede spørgsmål til overgangsfasen. Her kan du samtidig læse mere om de nye muligheder.

Står du med et akut pasningsproblem, skal du rette henvendelse direkte til Dagtilbudssekretariatet.

Nyt system til booking af plads i dagtilbud på vej 

Udmeldelse af børnehave

Du kan med 1 måneds varsel, til den sidste dag i hver måned, udmelde dit barn af børnehave. Du skal udmelde dit barn online via Dagtilbudssekretariatets selvbetjeningside.

Barnet udmeldes automatisk med udgangen af juli måned i det år, hvor barnet begynder i 0.klasse.

Meld dit barn ud af børnehave

Priser og tilskud for børnehave

Her kan du læse mere om priser for Hjørring Kommunes børnehaver, samt mulighederne for søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud.

Priser 2018

En heldagsplads i børnehaven koster 1.756 kr* pr. måned

 

En deltidsplads i børnehaven koster 1.171 kr. pr. måned 

* Betalingen opkræves for 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. Vær opmærksom på, at Hjørring Kommune opkræver et rykkergebyr på 250 kr. ved for sen betaling.

I de vuggestuer, der har frokostordninger, er forældrebetalingen for frokostmåltidet 568 kr. pr måned og opkræves sammen med forældrebetalingen. Der ydes søskende- og fripladstilskud til frokosttaksten

Læs mere om frokostordning i kommunens børnehaver 

Tilskud

Du kan få søskendetilskud, hvis du har børn i flere af kommunens institutioner; dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO. Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af prisen for øvrige pladser.

Søskendetilskud omfatter biologiske søskende, adopterede søskende og sammenbragte børn med ophold i hjemmet. Børn af forældre med fælles forældremyndighed tælles med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt Folkeregistret.

Fripladstilskud

Ligger familiens samlede husstandindkomst under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

På Dagtilbudssekretariatets selvbetjeningsside kan du beregne, i hvilket omfang du kan søge nedsat betaling.

Beregn og søg økonomisk fripladstilskud

Frokostordning i børnehave

Alle daginstitutioner har mulighed for at tilbyde børnene et sundt og varieret frokostmåltid.

Følgende børnehaver har frokostordning:

•Børnehuset Hirtshals
•Børnehuset Møllehaven i Harken
•Børnehusene i Tårs
•Børnehuset Bagterp
•Børnehuset Bjergby

Maden leveres af "Fru Hansens Kælder" til den enkelte institution. Frokostordningen består af "smør selv" med lun ret: Brød, pålæg og grønt som skifter flere gange om ugen. Hertil serveres en lille lun ret som tilbehør.

 Forældrebetaling:

 

Pris 2018

 

 

Vuggestue

527

 

 

Børnehave

571

 

 

 I 2019 vil følgende børnehaver have frokostordning

 • Børnehuset Hirtshals
 • Børnehuset Tornby
 • Børnehuset Bjergby
 • Børnehusene i Tårs
 • Børnehuset Møllehaven
 • Børnehuset Bagterp

Læs beskrivelse af frokostordningen

Åbningstider i børnehaven

Her kan du læse alt om de nuværende åbningstiderne for børnehaverne i Hjørring Kommune.

Den generelle åbningstid for institutionerne er fra kl. 6.30 til kl. 16.30 og fredage til kl. 16.00.
En fuldtidsplads i børnehaven kan benyttes i hele åbningstiden.

Der er mulighed for at søge en deltidsplads i børnehaven.
Deltidspladsen kan kun benyttes i tidsrummet kl. 7.45- 12.45

Alle områdeinstitutioner har en afdeling, der kan tilbyde udvidet åbningstid.

I områder med stor geografisk spredning tilbydes udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl. 6.00 - kl. 18.00 mandag til torsdag, og på fredage til kl. 17.00, såfremt der på grund af arbejde eller uddannelse er behov for den udvidede åbningstid.

Børnehaver med udvidet åbningstid

 • Børnehuset Bagterp
 • Børnehuset Tornby
 • Børnehuset Hirtshals
 • Børnehuset Kingo
 • Børnehuset Astrup
 • Børnehuset Bjergby
 • Børne- og ungehuset Lundergård
 • Børnehaven Åge
 • Børnehuset Sindal
 • Børnehaven Solsikken i Bindslev
 • Børnenes Hus i Lendum
 • Børnehusene i Tårs
 • Børnehuset Møllehaven i Harken
 • Børnehusene i Vrå
 • Børnehuset Hyttefadet i Løkken
 • Børnehuset i Hundelev
Find din børnehave

Dagtilbud i Hjørring Kommune er inddelt i tre dagtilbudsområder. Hvert dagtilbudsområde er ydermere opdelt i en række anvisningsdistrikter.

Som forældre er I garanteret en plads til jeres barn i et børnehus i det anvisningsdistrikt, hvor I bor. De tre dagtilbudsområder omfatter hver især følgende anvisningsdistrikter:

Område Nord (anvisningsdistrikterne Hjørring Nord, Hirtshals, Horne, Tornby, Astrup, Bjergby)

Område Øst (anvisningsdistrikterne Hjørring Øst, Sindal, Bindslev, Lendum, Harken, Tårs)

Område Vest (anvisningsdistrikt Hjørring Vest, Vrå, Løkken, Hundelev)

Se hvilket område/anvisningsdistrikt du tilhører:

Du har mulighed for at lave en adresse søgning under feltet ”Adresse søgning BBR” på kortet. Anvisningsdistrikterne er vist på kortet med forskellige farver. Du kan zoome på kortet ved at klikke på ”forstørrelsesglasset” i venstre side af kortet med ”+” eller ”-” alt efter om du vil zoome ind eller ud på kortet. Herefter skal du klikke på kortet for at zoome.

Institutioner, hvor der både er vuggestue og børnehave i et hus (aldersintegreret institution), har farven gul. Institutioner med ren børnehave, har farven blå.